Phim bom tấn chiếu rạp Trung Quốc: Ngũ Hiệp Trừ yêu (The Thousand Faces of Dunjia (2017) 
Ngũ Hiệp Trừ yêu (The Thousand Faces of Dunjia (2017)
Quốc gia: Trung Quốc, Hồng Kông,
Năm: 2017

Nhận xét