Phim Thuyết Minh: Thám tử lừng danh Conan Live Action Series (người đóng) Phần 4- Vụ án mạng Tân Đảng - Phim Thuyết Minh Lạc Hồn Cốc
Admin Lạc Hồn Cốc

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO
Thám tử lừng danh Conan Live Action Series (người đóng) 
Phần 4: Vụ án mạng Tân Đảng
Diễn viên: Mizobata Junpei, Kutsuna Shiori  
Thuyết minh: Lưu Hà

Phim Thuyết Minh: Thám tử lừng danh Conan Live Action Series (người đóng) Phần 4- Vụ án mạng Tân Đảng

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận